Skip to content

สารสกัดถั่วเหลือง

สารสกัดถั่วเหลือง ใน Prove Serum

สารสกัดถั่วเหลือง ใน Prove Serum

สารสกัดถั่วเหลือง GLYCINE SOJA(SOYBEAN)SEED EXTRACT
สาร Isoflavone ออกฤทธิ์เทียบเคียงกับฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen)
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและกรดไฮยาลูโรนิคแอซิด