Skip to content

5 เคล็ดลับหน้าเด็ก จนคนข้างๆต้องทัก

5 เคล็ดลับหน้าเด็ก จนคนข้างๆต้องทัก

5 เคล็ดลับหน้าเด็ก จนคนข้างๆต้องทัก

1.ปรับนิสัยการกิน
ดื่มน้ำสะอาก 1-2 ลิตร/วัน
กินผักผลไม้ หลีกเลี่ยงของทอดของมัน

2.พักผ่อนให้เพียงพอ
นอนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง นอนสี่ทุ่มได้จะดีมาก
เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการซ่อมแซมผิว

3.ออกกำลังกายบ้าง วันละ 30นาทีสัปดาห์ละ 3 ครั้งอย่างน้อย
ช่วยฟื้นฟูอ่อนวัยด้วยวิธีธรรมชาติ

4.งดเหล้า บุหรี่ สารเสพติด
สิ่งเหล่านี้จะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม มีโทษมากกว่าประโยชน์

5.มีทัศนคติที่ดี อารมณ์ขัน
ทำจิตใจให้เบิกบาน ปล่อยวางเรื่องเครียดเท่าที่ทำได้ ยิ้มแย้มหัวเราะเสม